Ogórek w uprawie polowej

W 2013 roku w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach zespół kierowany przez prof. Jerzego Robaka badał wpływ nawozu VIFLO Cal S na porażenie ogórka mączniakiem rzekomym (Pseudoperonospora cubensis). Nawóz VIFLO Cal S stosowano w dawce 2,8 l/ha) i porównywano ze skutecznością fungicydu Funguran-OH 50 WP (2,1 l/ha). Średnie porażenie roślin po zastosowaniu nawozu VIFLO Cal S wyniosło 0,8%, a fungicydu 0,7% (kontrola 6,3%).

W 2014 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach sprawdzono wpływ zastosowania nawozów VIFLO Cal S czy VIFLO Chitosol silver, Fosfiron Cu oraz fungicydu Miedzian Extra 325 SC na porażenie ogórków odmiany „Śremski” przez bakteryjną kanciastą plamistość (Pseudomonas syringae pv. lachrymans). Nawozy i fungicyd stosowano siedmiokrotnie, co 7 dni, począwszy od 16 czerwca w stężeniu 0,4%. W pomiarze przeprowadzonym 20 czerwca po zastosowaniu nawozu VIFLO Cal S czy VIFLO Chitosol silver rośliny miały porażone 0,2% powierzchni liści, a po użyciu Fosfiron Cu 0,1% (tyle samo, jak po użyciu fungicydu) (kontrola 2,3%). W kolejnym pomiarze wykonanym 3 lipca porażonych było odpowiednio: 0,1; 0; 0,1 i 1,7% powierzchni liści. W tym samym doświadczeniu oceniano także wpływ zastosowanych wariantów na porażenie ogórka przez mączniaka rzekomego (Pseudoperonospora cubensis). Podczas pierwszego pomiaru przeprowadzonego 20 lipca 2014 r. rośliny na kombinacji z nawozem VIFLO Cal S czy VIFLO Chitosol silver miały porażone 16,4% powierzchni liści, z Fosfiron Cu 6,3%, a po zastosowaniu fungicydu 2,3% (rośliny kontrolne 24,2%). W kolejnym pomiarze wykonanym 20 sierpnia było to odpowiednio: 35,9; 11,3; 26,2 i 87,5%. Zastosowane warianty nawożenia i ochrony spowodowały wzrost plonu handlowego ogórka o 1% w przypadku zastosowania nawozu VIFLO Cal S czy VIFLO Chitosol silver (17,5 kg/10 m2), z Fosfiron Cu o 6% (18,4 kg/10 m2) a po zastosowaniu fungicydu o 3% (17,8 kg/10 m2) w stosunku do kontroli (17,3 kg/10 m2).

Także w 2014 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach oceniano wpływ stosowania nawozów VIFLO Cal S, VIFLO Chitosol silver, Fosfiron Cu oraz fungicydu Miedzian Extra 325 SC na porażenie ogórków odmiany „Izyd” przez mączniaka rzekomego (Pseudoperonospora cubensis). Nawozy i fungicyd stosowano pięciokrotnie: 18 lipca, 28 lipca, 4 sierpnia, 11 sierpnia i 18 sierpnia, w stężeniu 0,4%. W pierwszym terminie pomiaru wykonanym 28 lipca rośliny na kombinacji z nawozem VIFLO Cal S miały porażone 2,1% powierzchni liści, z VIFLO Chitosol silver 2,2%, z Fosfiron Cu 1,2%, a z fungicydem 0,1% (na kontroli 15,6%). W drugim pomiarze przeprowadzonym 11 sierpnia wartości te wynosiły odpowiednio: 16,7; 6,8; 6,6 oraz 1,7% (kontrola 29,5%). Zastosowanie nawozu VIFLO Cal S spowodowało wzrost plonu ogórków ocenianej odmiany do 37,9 kg/10 m2 (o 15%), VIFLO Chitosol silver do 34,4 kg/10 m2 (o 5%), Fosfiron Cu do 45,8 kg/10 m2 (o 39%), a fungicydu do 45,6 kg/10 m2 (o 38%), gdy na kontroli zebrano 33 kg/10 m2.   

© Viflo - 2015. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij